Konstfarled

Konstfarled är en konstprojekt som Pive Toivonen gör tillsammans med skärgårdsbarnen. På dessa sidor ser du barnens konstverk från Rosala, Utö, Iniö, Velkua och Högsåra.

 

 

 

 

Konstfarled – Artist statement – Pive Toivonen

 

 

Jag gör porträtt av öar eftersom varje enskild ö är överraskande olik alla andra. Som avgränsade områden fascinerar öar mig också.

Jag avbildar landskap eftersom varseblivningen och erfarenheten av en plats är viktiga för människan. En del av mina verk är miljöaktiva på grund av Östersjöns beklagliga tillstånd, andra grundar sig mera på det rent visuella, på iakttagelse och tanke.

Jag använder vattenfärger och i stor utsträckning även andra material, också immateriella presentationer.      

 

Att bo på en ö och segla på de stora haven är en del av mitt konstnärliga arbete. Jag gör samhällskonst tillsammans med barn och unga i skärgården eftersom ett isolerat liv och iakttagelser måste få en chans att synas.

Mitt eget liv dokumenterar jag genom att regelbundet publicera en illustrerad dagbok på internet.

 

Konstfarleden är ett sätt att arbeta som jag själv har utformat, där huvudvikten ligger på att göra konst tillsammans med skärgårdsbarn. I över sex år har jag redan turnerat som bildkonstnär i skärgården och hållit konstworkshops för barn på Utö, i Rosala, Velkua och Högsåra.

Det handlar om växelverkan mellan barn och konstnär. Konstfarleden är för mig ett sätt att fungera som konstnär och konstfostrare i ett samhälle. Med samhälle menar jag här ett vidsträckt område i skärgården. Via internet och utställningar sträcker sig växelverkan ännu längre ut.    

 

Det är möjligt att allt liv har uppstått ur havet och att människan i det undermedvetna eller på cellnivå alltid längtar tillbaka dit. Jag är en av dem som har svarat på saknaden genom att bege mig ut på det öppna havet i en segelbåt på oceanens vågor. Där får man möta både rädslan för döden, mod, frihet och begränsning på samma gång.

Seglatsen Andromeda Atlantic Art till Atlantens öar har jag just avslutat i hemhamnen. Mitt material består av hundratals sidor dagbokstext, tusentals fotografier, tiotals akvareller och min ritade dagbok som publicerats på nätet.

 

 

Tumlare, gjort tillsammans med Klaus och Pyry från Utö. Vindsgalleriet, 2012, Åbo.
Pive Toivonen: Skärgårdspanorama (detalj), akvarell,T-sjukhuset, Åbo, 2013.
Pive Toivonen: 7 sätt att rita en ö, 2012, Kulturcentrum Cruselli, Nystad
Högsåra, konstverkstad för skärgårdsbarn
Skärgårdsidyll, Velkua
Sälar i naturlig storleg, Utö
Utö, konstverkstad för skärgårdsbarn
Rosala, konstverkstad för skärgårdsbarn
Högsåra, konstverkstad för skärgårdsbarn